1. Загальні положення

1.1. Українська танкова Дивізія "Тризуб", - добровільне об'єднання українських гравців в World of Tanks (WoT). Дивізія заснована 19 жовтня 2010 року.
1.2. Цілі і завдання Дивізії 
1.2.1. Створення боєздатного колективу для заняття стійких військових і дипломатичних позицій на просторах WoT.
1.2.2. Створення максимально комфортного проведення часу в проекті всьому складу клану;
1.2.3. Зміцнення престижу, впливу і мощі Дивізії за допомогою зусиль кожного з соклановців.
1.2.4. Довести всьому ігровому світу, що ігри повинні бути побудовані на взаємоповазі й культурі.


2. Вступ до Дивізії.

2.1. Будь-який гравець, відповідний мінімальним вимогам прийому, може подати заявку на вступ до Дивізії.
2.2. Обов'язкові умовами вступу опубліковані в темі "Як подати заявку про вступ".
2.3. Прийом до бойового складу здійснюється офіцерами Дивізії, після затвердження Начальника Штабу Дивізії.
2.4. Заявка будь-якого кандидата може бути відхилена рішенням начальника Генштабу Дивізії без вказівки причин.
2.5. Заборонено подавати заявку до Дивізії при знаходженні або активної заявці в будь-якому іншому клані WoT.
2.6. Подаючи заявку на вступ до Дивізії, призовник погоджується з даними статутом і зобов'язується виконувати його неухильно.
2.7. Після підтвердження своєї згоди до Статуту, проходження співбесіди та прийняття до Дивізії, призовнику присвоюється звання "Курсант" і він надходить в навчальний батальйон, тривалість перебування визначається командиром навчального батальйону за згодою Начальника Штабу.
2.8. Після закінчення випробувального терміну, курсанту присвоюється звання "Рядовий" і він переводиться в одне з регулярних підрозділів Дивізії.
2.9. До закінчення терміну випробувально курсант не перебуває в інтерфейсі гри в рядах клану.


3. Обов'язки особового складу Дивізії:

3.1. Суворо дотримуватися статут.
3.2. Поважати своїх товаришів по зброї і свою Дивізію.
3.3. Виявляти належну активність у грі та на форумі на благо Дивізії. Як мінімум раз на день відвідувати форум Дивізії, бути в курсі всіх подій на форумі та в Дивізії в цілому.
3.4. Всіляко сприяти процвітанню і розширенню Дивізії.
3.5. Слідувати вказівкам і наказам керівного складу клану, офіцерів клану.
3.6. Бути присутнім в TeamSpeak 3, якщо перебуває в грі WOT.
3.7. На спільних битвах, навчаннях і т.д. бійці Дивізії зобов'язані слухати і виконувати команди командувача складу Дивізії (командира підрозділу, його заступників або інного бійця, призначеної як керівника битви). Непослух тягне за собою штрафи та інші покарання, які вказані в п.5.1. даного Статуту.


4. Права особового складу Дивізії:

4.1. Брати участь у бойових діях Дивізії, отримувати інформацію про плани бойових дій Дивізії.
4.2. Знайомитися з теоретичними розробками та настановами штабу Дивізії
4.3. Організовувати заходи для інших бійців Дивізії.
4.4. Запрошувати інших учасників WoT вступити в члени Дивізії і рекомендувати їх на форумі Дивізії.
4.5. Розраховувати на отримання повної підтримки з боку Дивізії.
4.6. Виявляти власну ініціативу, якщо це не суперечить Статуту дивізії.
4.7. Подавати рапорт про присвоєння бійцям Дивізії позачергових військових звань, про нагородження та застосуванні заохочень.
4.8. Подавати рапорт про накладення на бійців Дивізії каральних санкцій.


5. Заохочення і покарання.

5.1. Покарання
5.1.1. Попередження.
5.1.2. Зниження в званні.
5.1.3. Розжалування в рядові.
5.1.4. Виключення з Дивізії.
Рішення про будь каральної санкції приймає безпосередньо Глава Штабу.

5.2. Заохочення
5.2.1. Подяка в наказі по Дивізії.
5.2.2. Нагородження орденом або медаллю.
5.2.3. Призначення на керівну чи іншу посаду Дивізії.
5.2.4. Позачергове підвищення в званні.
На присвоєння звань впливають такі фактори:
- Активне і ефективне участь в клан варах, тренування, турніри клану.
- Різнобічна робота в інтересах Дивізії (залучення нових призовників, допомога в розвитку форуму Дивізії, підвищення репутації Дивізії і т.д. і т.п.)
- Допомога у навчанні курсантів і підвищенні бойових навичок соклановців Дивізії.


6. Особовому складу Дивізії забороняється:

6.1. Перебувати в два клани одночасно.
6.2. Використовувати ненормативну лексику.
6.3. Відхилиться від наказів і розпоряджень командування, критикувати діяльність командирів;
6.4. Відсутність у битві кланових війн, навчаннях чи інших військових дій без письмового повідомлення.
6.5. Незастережені в разі тривалої відсутності. Необхідно письмово попередити про це безпосереднього командира, розмістивши повідомлення про термін і причини відсутності на Форумі Дивізії.
6.6. Заборонено використовувати чіти і сторонні програми, якщо зворотне не дозволено адміністрацією WoT, а також виконувати будь-якого роду дії, що ведуть до порушення духу гри (використовувати договірні бої, Тимків, лічерство і т.д.).
6.7. Забороняється будь-яким способом розголошувати будь-яку інформацію з закритого форуму і внутрішню політику клану, без згоди на те Керівництва Дивізії (наприклад мануали, особливості тактики, плани бойових дій Дивізії, бойові розкладу і т.д. і т.п.).
6.8. Складу Дивізії категорично забороняється проявляти агресію, закликати до насильства, провокувати міжрасові та міжнаціональні конфлікти, а також провокувати будь-які інші конфлікти, ображати гідність і честь інших учасників клану та інших гравців WoT.
6.9. У разі порушення даних зобов'язань, боєць може бути покараний відповідно до п. 5.1 даного статуту.


7. Прикінцеві положення.

7.1. Цей Статут є офіційним документом Дивізії.
7.2. Цей Статут є обов'язковим до виконання всіма членами Української танкової Дивізії "Тризуб".
7.3. Всі доповнення до Статуту набувають чинності після рішення командування про їх затвердження.
7.4. Вступаючи в Українську танкову Дивізії Тризуб, ви погоджуєтеся з встановленими в ньому правилами і зобов'язуєтесь виконувати всі пункти його Статуту.